© Gert Swillens
© Gaetan Dardenne

CIRC’UIT is een netwerk van organisaties die een passie delen voor circus in openlucht. CIRC’UIT is een platform voor dialoog en uitwisseling voor de circussector. Samen wensen wij de ontwikkeling van deze kunstvorm te stimuleren.

Artistiek werk buiten de muren van het theater kan drempels verlagen en verbindt een breed en divers publiek. CIRC’UIT wil de kracht en schoonheid van deze verbindende waarde in de kijker zetten.

De netwerkpartners bundelen hun kennis en ervaring om duurzaam en gecoördineerd in te zetten op creatie en spreiding van circusvoorstellingen in openlucht.

Cirque Plus (Brugge), Miramiro (Gent) en CIRK! (Aalst) zijn de oprichters van CIRC’UIT.

© Gaetan Dardenne

Circuscreatie voor openlucht gezocht!

Heb jij een idee of plannen om een nieuwe circusvoorstelling te maken? En is het een creatie voor openlucht? Dan is CIRC’UIT misschien wel iets voor jou.  

CIRC’UIT dat zijn Cirque Plus, CIRK!, UP (vroeger Espace Catastrophe), Miramiro, Plein de Cirque (De Warande), Chassepierre en Circuswerkplaats Dommelhof. Wij delen een passie voor artistiek werk buiten de muren en bundelen de krachten om de ontwikkeling van deze circusvorm te stimuleren.  

Wat bieden we concreet aan? Financiële ondersteuning, residentiemogelijkheden, mogelijkheid tot organiseren van try-outs en speelkansen op onze evenementen.  

Wat moet je daar voor doen? Simpel.  Je stuurt een korte voorstelling van jezelf of je gezelschap en de plannen voor je nieuwe creatie op maximaal 1 A4, samen met een begroting van je project naar info@circuscircuit.eu. Maakt dit ons nieuwsgierig, dan plannen we een (online) kennismakingsgesprek. Geen deadlines, geen ingewikkelde procedures.    

Wil je meer weten over CiRC’UIT?
Surf dan naar www.circuscircuit.eu – specifieke vragen via info@circuscircuit.eu  

→ Bekijk meer nieuws hier

Hoe (net)werkt het?

→ Het delen van ervaring gebeurt in eerste instantie via de overlegmomenten van het netwerk zelf. 

→ Op termijn gaan we deze ervaring ook delen met potentiële partnerorganisaties, circusartiesten/gezelschappen en het brede publiek. 

→ CIRC’UIT richt zich in eerste instantie tot Belgische circusorganisaties (festivals, werkplaatsen, ateliers…) die de creatie en spreiding van openlucht circusvoorstellingen willen ondersteunen. Op termijn zijn ook internationale partners welkom.

→ Elke partner ondersteunt vanuit zijn/haar expertise. 

→ Elke partner doet een jaarlijkse financiële investering in het netwerk. Deze middelen dienen in de eerste plaats om nieuwe producties te ondersteunen. In de tweede plaats om overheadkosten te dekken.

→ Elke partner engageert zich om deel te nemen aan de overlegmomenten en om selectiegesprekken met kandidaten te voeren.

→ CIRC’UIT heeft een intern reglement dat alle leden moeten onderschrijven. 

→ Lid worden van CIRC’UIT gebeurt via eenvoudige kandidaatstelling en na overleg met de leden van CIRC’UIT. Contacteer ons via info@circuscircuit.eu

Ondersteunings­mogelijkheden
voor artiesten

Per project wordt bekeken welke steun nodig is. In onderling overleg wordt een pakket op maat opgemaakt.

Mogelijkheden zijn:

→ Coproductie in de vorm van financiële ondersteuning bij creatie.

→ Residentie bij één van de partners.

→ Organiseren van try-outs voor een testpubliek en/of professionelen.

→ Speelkansen op de verschillende festivals en andere evenementen.

→ Een kwaliteitslabel zijn naar subsidiënten, overheden, andere programmatoren.

→ Artistiek en productioneel advies.

→ enz.

Selectiecriteria ter ondersteuning van producties:

→ Hoewel we niet graag projecten uitsluiten is een link met België een pluspunt.

→ Een volwaardige artistieke productie binnen de circuskunsten.

→ Nieuwe projecten of projecten die nog maar net in creatie zijn.

→ De creatie van een openluchtvoorstelling is een artistieke keuze.

→ Jong werk (het werk is jong, niet per se de artiest).

→ De artiest/het gezelschap verbindt zich ertoe om CIRC’UIT als coproducent te vermelden in alle communicatie.

Selectieprocedure:

→ Er is geen vaste deadline. Elke artiest/organisatie kan op elk moment een voorstel indienen.

→ Er is geen vast aanmeldingsformulier. Stel je idee voor op maximaal één A4-tje en stuur het samen met een projectbegroting naar info@circuscircuit.eu of naar één van de leden van het netwerk.

→ Op basis van het voorstel en een gesprek met de artiest(en) wordt een beslissing genomen.

info@circuscircuit.eu

CIRC’UIT is een initiatief van CIRK! Aalst, Cirque Plus, Chassepierre, Plein de Cirque, Dommelhof, Latitude 50, Miramiro en UP met ondersteuning van Vlaanderen.