© Gert Swillens
© Gaetan Dardenne

CIRC’UIT is een netwerk van organisaties die een passie delen voor circus in openlucht. Samen wensen wij de ontwikkeling van deze kunstvorm te stimuleren.

Artistiek werk buiten de muren van het theater kan drempels verlagen en verbindt een breed en divers publiek. CIRC’UIT wil de kracht en schoonheid van deze verbindende waarde in de kijker zetten.

De netwerkpartners bundelen hun kennis en ervaring om duurzaam en gecoördineerd in te zetten op creatie en spreiding van circusvoorstellingen in openlucht.

CIRC’UIT is een platform voor dialoog en uitwisseling voor de circussector.

© Gaetan Dardenne

December 2021: Circ’uit groeit!

Circ’uit groeit! Het Brusselse UP – Circus & Performing Arts (voorheen Espace Catastrophe) en Plein de Cirque – het circusfestival van De Warande Turnhout – komen het netwerk versterken. Met deze twee nieuwe partners werken we verder aan ons belangrijkste doel: ondersteuning bieden aan artiesten die openlucht circusvoorstellingen maken. Ondertussen zoeken we verder naar interessante partners en artiesten. Je leest er alles over op deze website.

→ Bekijk meer nieuws hier

Hoe (net)werkt het?

→ Het delen van ervaring gebeurt in eerste instantie via de overlegmomenten van het netwerk zelf. 

→ Op termijn gaan we deze ervaring ook delen met potentiële partnerorganisaties, circusartiesten/gezelschappen en het brede publiek. 

→ CIRC’UIT richt zich in eerste instantie tot Belgische circusorganisaties (festivals, werkplaatsen, ateliers…) die de creatie en spreiding van openlucht circusvoorstellingen willen ondersteunen. Op termijn zijn ook internationale partners welkom.

→ Elke partner ondersteunt vanuit zijn/haar expertise. 

→ Elke partner doet een jaarlijkse financiële investering in het netwerk. Deze middelen dienen in de eerste plaats om nieuwe producties te ondersteunen. In de tweede plaats om overheadkosten te dekken.

→ Elke partner engageert zich om deel te nemen aan de overlegmomenten en om selectiegesprekken met kandidaten te voeren.

→ CIRC’UIT heeft een intern reglement dat alle leden moeten onderschrijven. 

→ Lid worden van CIRC’UIT gebeurt via eenvoudige kandidaatstelling en na overleg met de leden van CIRC’UIT. Contacteer ons via info@circuscircuit.eu

Ondersteuningsmogelijkheden
voor artiesten

Per project wordt bekeken welke steun nodig is. In onderling overleg wordt een pakket op maat opgemaakt.

Mogelijkheden zijn:

→ Coproductie in de vorm van financiële ondersteuning bij creatie.

→ Residentie bij één van de partners.

→ Organiseren van try-outs voor een testpubliek en/of professionelen.

→ Speelkansen op de verschillende festivals en andere evenementen.

→ Een kwaliteitslabel zijn naar subsidiënten, overheden, andere programmatoren.

→ Artistiek en productioneel advies.

→ enz.

Selectiecriteria ter ondersteuning van producties:

→ Een volwaardige artistieke productie binnen de circuskunsten.

→ De creatie van een openluchtvoorstelling is een artistieke keuze.

→ Jong werk (het werk is jong, niet persé de artiest).

→ De artiest/het gezelschap verbindt zich ertoe om CIRC’UIT als coproducent te vermelden in alle communicatie.

Selectieprocedure:

→ Er is geen vaste deadline. Elke artiest/organisatie kan op elk moment een voorstel indienen.

→ Er is geen vast aanmeldingsformulier. Stel je idee voor op maximaal één A4-tje en bezorg het via info@circuscircuit.eu of aan één van de leden van het netwerk.

→ Op basis van het voorstel en een gesprek met de artiest(en) wordt een beslissing genomen.

info@circuscircuit.eu

CIRC’UIT is een initiatief van Cirk! Aalst, Cirque Plus, De Warande, Miramiro en UP met ondersteuning van Vlaanderen.