CIRC’UIT is een netwerk van organisaties die een passie delen voor circus in openlucht. Samen wensen wij de ontwikkeling van deze kunstvorm te stimuleren.

Artistiek werk buiten de muren van het theater kan drempels verlagen en verbindt een breed en divers publiek. CIRC’UIT wil de kracht en schoonheid van deze verbindende waarde in de kijker zetten.

De netwerkpartners bundelen hun kennis en ervaring om duurzaam en gecoördineerd in te zetten op creatie en spreiding van circusvoorstellingen in openlucht.

CIRC’UIT is een platform voor dialoog en uitwisseling voor de circussector.

Februari 2021: Start CIRC’UIT … A 2 MÈTRES

We lanceren CIRC’UIT niet alleen met hoogdravende principes en een (geef toe) mooi logo. We voegen de daad meteen bij het woord en nemen als eerste project heel graag “A 2 MÈTRES” van Jesse Huygh mee in bad. 

A 2 Mètres is niet alleen een straf artistiek voorstel maar ook een mooie symbolische keuze in deze door anderhalve meter afstand getekende tijden. 

Jesse is naast professioneel acrobaat ook mucopatiënt. Samen met Rocio Garotte maakt hij een voorstelling rond de chinese mast over de afstand die we al maanden moeten bewaken. Twee meter is ook de maximale afstand die Jesse kan nemen van zijn zuurstofapparaat. Hun voorstelling wordt een eerbetoon aan iedereen die elke dag de obstakels op zijn pad overwint.

Het ultieme doel is om de voorstelling te brengen naar zieken- en rusthuizen om zo hoop en plezier te bieden voor wie, al dan niet verplicht, afstand houdt.

De vaste voorstelling zal in 2021 te zien zijn op onze festivals. In 2022 volgt de mobiele versie.

Bekijk de video hier

Cirque Plus is een jaarlijks festival met focus op outdoor producties.

° Het kan speelkansen bieden tijdens het festival en het cultureel wijkwerk-project Uitwijken.

° Cirque Plus zet ook in op de creatie en ondersteuning van sociaal-artistiek circus.

° Cirque Plus is een project van Brugge Plus vzw.

Bezoek de website

UP is een artistieke plek in hartje Brussel: 

° Die acties ontwikkelt met betrekking tot circuscreatie en – productie.

° Waar plaats is voor ontmoeting en uitwisseling.

° Die inzet op spreiding o.a. als organisator van Le Festival de Cirque(s).
 
Bezoek de website

Miramiro is een circuswerkplaats.

° Is actief in het ondersteunen en begeleiden van creatieprocessen door onder meer het aanbieden van residenties en try-out mogelijkheden.

° Werkt op locatie en in openlucht.

° Heeft een uitgebreid binnen- en buitenlands netwerk.

° Biedt presentatiemogelijkheden o.a. op het jaarlijks festival in de zomer.

Bezoek de website

Plein de Cirque is een circusfestival in Turnhout: 

° Met out- en indoor (tent en blackbox) voorstellingen.

° Met elk jaar een focus op een circusartiest of circusgezelschap.

° Presenteert het brede spectrum van circus, van performatief tot breed toegankelijk.

° Plein de Cirque wordt ondersteund door Vlaanderen en de Warande.

° Samenwerking met ACAPA, circusschool uit Tilburg.

Bezoek de website

CIRK! is een jaarlijks, laagdrempelig circusfestival met expertise in:

° Het presenteren van werk in de publieke ruimte.

° Grotere producties, ook op logistiek vlak.

° Mobiliseren van testpubliek voor try-outs.

Bezoek de website

Hoe (net)werkt het?

° Het delen van ervaring gebeurt in eerste instantie via de overlegmomenten van het netwerk zelf. 

° Op termijn gaan we deze ervaring ook delen met potentiële partnerorganisaties, circusartiesten/gezelschappen en het brede publiek. 

° CIRC’UIT richt zich in eerste instantie tot Belgische circusorganisaties (festivals, werkplaatsen, ateliers…) die de creatie en spreiding van openlucht circusvoorstellingen willen ondersteunen. Op termijn zijn ook internationale partners welkom.

° Elke partner ondersteunt vanuit zijn/haar expertise. 

° Elke partner doet een jaarlijkse financiële investering in het netwerk. Deze middelen dienen in de eerste plaats om nieuwe producties te ondersteunen. In de tweede plaats om overheadkosten te dekken.

° Elke partner engageert zich om deel te nemen aan de overlegmomenten en om selectiegesprekken met kandidaten te voeren.

° CIRC’UIT heeft een intern reglement dat alle leden moeten onderschrijven. 

° Lid worden van CIRC’UIT gebeurt via eenvoudige kandidaatstelling en na overleg met de leden van CIRC’UIT. Contacteer ons via info@circuscircuit.eu

Ondersteuningsmogelijkheden voor artiesten

Per project wordt bekeken welke steun nodig is.
In onderling overleg wordt een pakket op maat opgemaakt.

Mogelijkheden zijn:

° Coproductie in de vorm van financiële ondersteuning bij creatie.

° Residentie bij één van de partners.

° Organiseren van try-outs voor een testpubliek en/of professionelen.

° Speelkansen op de verschillende festivals en andere evenementen.

° Een kwaliteitslabel zijn naar subsidiënten, overheden, andere programmatoren.

° Artistiek en productioneel advies.

° enz.

Selectiecriteria ter ondersteuning van producties

° Een volwaardige artistieke productie binnen de circuskunsten.

° De creatie van een openluchtvoorstelling is een artistieke keuze.

° Jong werk (het werk is jong, niet persé de artiest).

° De artiest/het gezelschap verbindt zich ertoe om CIRC’UIT als coproducent te vermelden in alle communicatie.

Selectieprocedure

° Er is geen vaste deadline. Elke artiest/organisatie kan op elk moment een voorstel indienen.

° Er is geen vast aanmeldingsformulier. Stel je idee voor op maximaal één A4-tje en bezorg het via info@circuscircuit.eu of aan één van de leden van het netwerk.

° Op basis van het voorstel en een gesprek met de artiest(en) wordt een beslissing genomen.

info@circuscircuit.eu

CIRC’UIT is een initiatief van Cirk! Aalst, Cirque Plus, De Warande, Miramiro en UP met ondersteuning van Vlaanderen.